Bronnen

Achterin Kroesvee is een uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Hieronder kun je doorklikken naar een aantal interessante, publiek toegankelijke voorbeelden.

Let op: mobiele telefoons en historische boekwerken vormen meestal een onleesbare combinatie!

 

Georgius de Raedt (1625-1667) was een predikant uit Vlissingen en een van de weinigen die openlijk tegen de slavenhandel was en deze fel bestreed, al was het hem er vooral om te doen, de slavenhandel met de 'papen' (= katholieken; i.c. de Spanjaarden en Portugezen) te veroordelen. In Gothisch schrift, dus moeilijk leesbaar.

Een deel van het verleden van Aldemar Burghoutsz speelt zich af in Amsterdam. Dit oude boek verschaft veel informatie over de stad in die tijd.

P. de Marees geeft een kleurrijke en fraai geïllustreerde beschrijving van de Goudkust in de vroege 17e eeuw. Met aan het eind een woordenboekje met 'Guneetse' woorden en uitdrukkingen.

Over de Hollandse grote vaart, met een hoofdstuk dat specifiek de West-Indische Compagnie behandelt.

De WIC had een grondige hekel aan buitenlandse concurrentie, en zeker aan de Brandenburgsche Afrikaansche Compagnie, die door politiek gekonkel van keurvorst Friedrich Wilhelm een fort kon stichten aan de Goudkust. Uit: Het Rotterdamsch Jaarboekje 1923-1932 en boekfragment via Google Books.

P.C. Emmer publiceerde dit boek al in 2000. In 2019 werd een vierde en geheel herziene editie uitgegeven. (Voorbeeldweergave in Google Books).

Gedetailleerde verslagen over de maritieme geschiedenis, van 1678 tot 1688.

Oratie uitgesproken door Prof.dr. Henk den Heijer bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname het slavenschip Leusden van de West-Indische Compagnie. Van de 716 in Afrika ingescheepte gevangenen overleefden er slechts 16 de ramp. PhD thesis door L.W. Balai (Universiteit van Amsterdam). Ook verkrijgbaar in boekvorm.

Aldemar Burghoutsz volgde onderwijs bij de zeevaartschool van Abraham de Graaf in Amsterdam.

Over de kaper Jean Baptiste du Casse. Beide in het Frans.

Willem Bosman, geboren in 1672, verbleef van 1688 tot 1702 aan de Goudkust en bereikte de rang van opperkoopman. Hij beschreef tot in detail zijn observaties.

Hoe werd er in de 17e eeuw over de Hollandse betrokkenheid bij de slavenhandel gedacht? Er was ook verzet.

A. de Marée deed tweemaal dienst aan de Goudkust: van 1802 tot 1804 als secretaris en fiscaal, en van 1810 tot 1816 als secretaris-generaal en linguist.

De volledige literatuurlijst in Kroesvee:

 • Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en -bestier. Nicolaas Witsen (1690);
 • Africa and the West: From the slave trade to conquest, 1441-1905. Nancy L. Clark, Edward A. Alpers (2010);
 • Africans and Europeans in West Africa: Elminans and Dutchmen on the Gold Coast During the Eighteenth Century. Harvey M. Feinberg (1989);
 • Africans in Bondage: Studies in Slavery and the Slave Trade. Paul E. Lovejoy (1986);
 • Bedenckingen over den Guineeschen slaef-handel der gereformeerde met de papisten. Georgius de Raedt (1665);
 • Beschryvinge van Amsterdam. Caspar Commelin (1726);
 • Beschryvinghe ende historische verhael van het Gout koninckrijck van Gunea anders de Gout-Custe de Mina genaemt liggende in het deel van Africa. P. de Marees (1602);
 • Beurtvaarders, trekschuiten en overzetveren. Theo Bakker (2011);
 • Brothers in Arms, Partners in Trade: Dutch-Indigenous Alliances in the Atlantic World, 1595-1674. Mark Meuwese (2011);
 • Circa Tiliam: Studia Historiae Medicinae. Gerrit Arie Lindeboom Septuagenario Oblata – Brill Archive (1974);
 • Commanders of Dutch East India Ships in the Eighteenth Century. J.R. Bruijn (2011);
 • Constructing Early Modern Empires: Proprietary Ventures in the Atlantic World, 1500-1750. Louis H. Roper, Bertrand Van Ruymbeke (2007);
 • De Caeskopers: een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw. Bert Koene (2011);
 • De Koophandel van Amsterdam naar alle gewesten der wereld, Volume 2. Jacques le Moine de L’Espine (1801);
 • De Vrede van Utrecht. David Onnekink, Renger Evert Bruin (2013);
 • Expeditie naar de Goudkust: Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626. Uitgeversmaatschappij Walburg Pers (2006);
 • France and the American Tropics to 1700: Tropics of Discontent?  Philip P. Boucher (2010);
 • Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoetingen met Afrikanen en Indianen (1600-1700). L.J. Joosse (2008);
 • Geschiedenis van de school in Nederland. P.Th.F.M. Boekholt, E.P. de Booy (1987);
 • Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, van den Bredaschen tot den Westmunsterschen Vrede. Mr J.C. de Jonge (1837);
 • Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, van het jaar 1695 tot aan den Utrechtschen Vrede anno 1713. Mr J.C. de Jonge (1841);
 • Gestalten van de Gouden Eeuw: een Hollands Groepsportret. Onder redactie van H.M. Beliën, A. Th. van Deursen en G.J. van Setten (1995);
 • Geweld in de West: een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800. Victor Enthoven, Henk den Heijer, Han Jordaan (2013);
 • Ghana – Bradt Travel Guides. Philip Briggs (2010);
 • Goud, ivoor en slaven. Henk den Heijer (1997);
 • Hedendaagsche historie, of het vervolg van de algemeene historie, volume 15. (1785);
 • Het kasteel van Elmina. Marcel van Engelen (2013);
 • Het Slavenschip Leusden. L.W. Balai (2011);
 • Het zeevaartkundig onderwijs in de Republiek gedurende de zeventiende eeuw. C.A. Davids (1991);
 • Het Zeevarend Kader van de Marine en de VOC in de Achttiende Eeuw. Jaap R. Bruijn (uit: Orbis in orbem: liber amicorum. John Everaert (2001));
 • Historische beschryving der reizen, of Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten. Pieter de Hondt (1748);
 • l’Amiral du Casse, Chevalier De La Toison d’Or. Le Baron Robert du Casse (1876);
 • L’amiral Du Casse: de la marchandise à la Toison d’Or. In: Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest. Tome 104, numéro 4. Philippe Hrodej (1997);
 • Liberated Central Africans in Nineteenth-Century Guyana. Monica Schuler (2000);
 • Lorrendrayen op Africa. Ruud Paesie (2008);
 • Matroosen vreught, vol van de nieuwste ende hedendaaghsche liedekens, aldermeest gebruyckelijck onder de zeevarende luyden (1696);
 • Naar de koning van Dahomey: Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733. Bewerking door Henk den Heijer (2000);
 • Nauwkeurige Beschrijving van de Guinese Goud-, Tand- en Slavekust. Willem Bosman (1704);
 • Nederlands Elmina, een socio-economische analyse van de Tweede West-Indische Compagnie in West-Afrika in 1715. Yves Delepeleire (2004);
 • Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. A.N. Paasman, Reinhart (1984);
 • Nederlandse schoeners en brikken. Ron de Vos (2009);
 • Ouidah: The Social History of a West African Slaving ‘port’, 1727-1892. Robin Law (2004);
 • Reizen op en beschrijving van de goudkust van Guinea – Volumes 1 & 2. J. A. de Marée (1817);
 • Relation de voyage de Guynée fait en 1687 sur la frégate La Tempeste. Jean Baptiste du Casse (uitgave 1935);
 • Risks at Sea: Amsterdam Insurance and Maritime Europe, 1766-1780. Frank C. Spooner (2002);
 • Rote Adler an Afrikas Küste: die brandenburgisch-preussische Kolonie Grossfriedrichsburg in Westafrika. Ulrich van der Heyden (2001);
 • Seeman: Behelsende Een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst, en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste Schrijvers deeser eeuw gevonden werden. W. à Winschooten (1681);
 • Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621. M.A.G. de Jong (2005);
 • The Dutch in the Atlantic Slave Trade. Johannes Postma (2008);
 • The English in West Africa, 1685-1688: The Local Correspondence of the Royal African Company of England 1681-1699. Robin Law (2001);
 • The modern part of an universal history, from the earliest accounts to the present time, Volume 13. C. Bathurst, J. F. and C. Rivington, A. Hamilton, T. Payne, T. Longman, S. Crowder, B. Law, T. Becket, J. Robson, F. Newbery, G. Robinson, T. Cadell, J. and T. Bowles, S. Bladon, J. Murray, W. Fox (1781);
 • The Royal African Company, Volume 5. K.G. Davies (1999);
 • The Transatlantic Slave Trade: A History. James A. Rawley, Stephen D. Behrendt (2005);
 • Twee jaren voor den mast: lotgevallen op eene zeereis naar de Noord-West-kust van Amerika. Richard Henry Dana jr. Uitgave M. Ballot (1842);
 • Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde, Volumes 1, 2 en 3. G.A. Tindal, Jacob Swart (1841);
 • Vrijbuiters van de heelkunde. Stephen Snelders (2012);
 • Warriors: Fighting men and their uniforms. Martin Windrow (2015);
 • Zeemans-woordenboek. Jacob van Lennep (1856).